Dessverre ble det ikke noen god innledning for oss på årets SM 2. divisjon som ble spilt i Leto-hallen på Dal. De seks kampene nedte med 1 seier og 5 tap og nest siste plass så langt. Det ser vel ut til at det blir degraddering til 3. divisjon fra neste sesong, men vi gir ikke opp håpet helt. Det var lyspunkter innimellom, her spilte Per Bryde Sundseth meget pent hjem 5 ruter:

N/ingen K 10
E K 8
D 9 7 5
9 7 5 4
Kn 9 7 5 8 4 2
7 3 2 D Kn 4
10 6 2 E 8
Kn 4 3 E K 8 6 2
E D 6 3
10 9 6 5
K Kn 4 3
D

Meldingene  ble litt spesielle:

N               Ø                S                V

1 ru           2 kl           dobl          pass

2 ru           pass         3 kl           pass

3 ru           pass          5 ru          pass rundt

Doblingen min var negativ og 3 kløver spurte om kløverhold, men det førte til at makker måtte melde en 4- kort farge tre ganger!

Kløver ess kom ut etterfulgt av spar som løp til tieren og ruter til knekten. Spar til kongen og mer ruter til Østs ess . Han spilte seg ut med hjerter dame til esset. Nå tok Per for hjerter konge, stjal en kløver i bordet og kastet en kløver og en hjerter på bordets spar ess, dame og kunne krysstjele resten for 11 stikk.

Kategorier
Kalender