Søndag kveld tok vi turen til Brevik og 3. runde i NM klubber. Hele laget spilte solid, og det ble greit avansement til neste runde. Her spilte Kenneth Syversen pent hjem 4 hjerter:

S/ingen 5 4
9 7
K 9 7 5
Kn 9 8 7 2
K 8 D 6 2
D Kn 10 6 5 E K 3 2
E 8 2 Kn 10 4
E 6 4 K 10 3
E Kn 10 9 7 3
8 4
D 6 3
D 5

Etter Multi-åpning fra Syd ble han spillefører i 4 hjerter som Vest. Utspillet var spar fem til nieren og kongen, og trumfen ble tatt ut i to runder. Kløver til kongen og mer kløver, og nå fikk Syd beholde på damen. Han måtte enten godspille spar dame eller åpne ruteren slik at Vest bare får en taper der.

Her satte jeg Vest på en prøve han valgte feil på:

N/ingen E K D Kn 6
K D
Kn 7 5
8 5 3
9 7 4 2 10
7 5 4 2 Kn 9 3
K D 9 3 10 8 6 2
9 D Kn 10 6 2
8 5 3
E 10 8 6
E 4
E K 7 4

Meldingene ble enkle:

N                   S

1 NT             2 kl

2 sp              6 sp

pass

Nord viste 5-kort med 2 spar meldingen.

Makker spilte ut kløver dame til bordets konge, og spillefører tok for sine to hjerterhonnører på hånden, spar ess og spilte ruter til esset. En kløver forsvant på hjerter ess, og så fulgte en ruter til min dame. Jeg spilte min siste hjerter, og nå stjal Nord høyt. Dermed vokste min spar ni til beten, og det 14 imp inn siden våre lagkamerater vant slemmen.

Kategorier
Kalender