Alle medlemmer skal nå ha mottatt medlemsundersøkelsen på mail.

Det er viktig at så mange som mulig svarer, slik at klubb-ledelsen får god bakgrunn for evt. endringer

Kategorier
Kalender