Medlemsundersøkelsen er nå i prfaksis avsluttet, og her er resultatene :

Sammendrag av medlemsundersøkelse 2018 (PDF)

Sammendrag av medlemsundersøkelse 2018/19

19 personer svarte.

Spørsmål 1: Starttidspunkt

4 stk svarer kl 18.00
3 stk svarer 18.15
6 stk svarer ja uten å nevne spesifikt tidspunkt
2 stk svarer at det ikke spiller noen rolle
3 stk svarer 18.30
1 svarer 18.00 på vinter og 18.30 på sommer

Spørsmål 2: Kaffepause
Ingen er særlig interessert i det
Noen mener det kan skape mer stress

Spørsmål 3: Antall spill

De aller fleste synes det er greit med 27.
1 stk svarer 30 og 1 stk svarer 24

Spørsmål 4: Spilleform

Nesten alle svarer at de foretrekker Monrad.
En nevner lag og en imp som en mulig tilleggsform

Spørsmål 5: Behov for B-gruppe
10 stk svarer nei eller besvarer ikke spørsmålet ( 8-2 )
4 stk svarer tja/usikker7vet ikke
Øvrige svar:
Ikke viktig når vi spiller Monrad ( 2 )
Foretrekker heller handikapspillinger
Bare om det er bord nok til at det virkelig blir en gruppe B
Tror det er bra for de som er nye eller føler seg usikre. Positivt for rekruttering.

Spørsmål 6: Interessert i undervisning før spilling
9 stk uttaler seg positivt om tiltaket
Resten er ikke interessert eller svarer ikke

Spørsmål 7 : Handikap
Her spriker svarene sterkt
4 stk svarer nei eller svarer ikke
Andre svar.
Begrenset omfang ( 2 stk )
Sikkert bra, men jeg ville ikke deltatt
Jeg synes ikke vi skal ha det, det ivaretas av Monrad ( NBF skal ikke bestemme)
Så sjelden som mulig , helst aldri
Bridgen blir den samme uansett
Så ofte som mulig, flinke stiller ikke opp hvis det er for ofte, men hver 6. kveld bør være et minimum.
For min del kan vi ha det hver eneste kveld
2 ggr pr måned
Annen hver måned
En gang pr halvår ( 2 stk )
En gang pr år
4 ggr pr år
Med 5/6 ukers mellomrom ( 2 stk )

Spørsmål 8: Administrativ innsats for klubben
13 svarer nei/svarer ikke / har adm oppgaver i andre klubber
Andre svar:
Nja
Ikke nå, kanskje senere ( 3 stk )
For ustabil pga jobbreiser
Ønsker ikke å være gratispassasjer hele tiden. Åpne for styremedlem når klubben ønsker nye kandidater.

Spørsmål 9: Praktisk innsats for klubben
11 stk svarer nei eller besvarer ikke
2 stk positiv til data ( ruter )
Ikke nå men mulig senere ( 2 stk )
2 stk sier ja i begrenset omfang ( f. eks koke kaffe av og til )
1 sier ja
1 kan ta undervisning hvis ønskelig

Spørsmål 10: Hjemmesiden
7 stk sjekker forholdsvis sjelden ( i tilfelle er det resultater )
4 stk sjekker resultater jevnlig
8 stk sjekker ukentlig eller oftere og går som regel gjennom spill ( lære av feil )

Spørsmål 11: Deltakelse på arrangementer i klubbregi

12 stk er positive . Kiel-turen nevnes spesielt og Strømstad foreslås som et alternativ.
7 stk er ikke interessert / ikke nå.
2 stk – nok med det forbundet arrangerer.

Andre ting du vil fortelle:

12 stk har ikke noe å tillegge.
Gjengir de andre kommentarene i sin helhet:
« Er litt lei av de ( få ) som alltid skal fortelle om hvordan reglene er. Dette gjelder særlig mot nybegynnere og usikre spillere. Jeg tror det er lurt hvis klubbledelsen fokuserer litt på dette og opplyser om at det viktigste faktisk er Bridge-etikkette og trivsel»
« Jeg synes klubben skal representeres av spillere som spiller i klubben»
« Vi synes det er hyggelig på Nøtterøy. Tror det er viktig med balansert aktivitet slik at det ikke blir for stor utfordring å påta seg oppgaver/styreverv»
« diskusjoner mellom makkere om avsluttet spill/runde etter at nytt spill burde være i gang»
«Jeg synes NBK er en trivelig klubb, godt miljø og mange hyggelige mennesker. Setter pris på at det vises høy toleranse om man gjør en blunder ( Fadesen blir rettet opp uten at noen følger seg støtt). Veldig bra med makkergaranti. ( Det vil gjøre det enklere for noen å komme i gang med bridge, og det hender at makkeren svikter ) Lærerikt for ferske spillere å spille med en dreven makker»
« Gi beskjed om hvem som er kveldens turneringsleder. Minne om at det ikke skal dømmes ved bordet – turneringsleder skal tilkalles, uansett nybegynner og flinke. Minne om hovedregler – ta en hver kveld ved start. Oppfordre til å legge igjen regelspørsmål som kan gjennomgås ved start neste klubbkveld. Noen er alltid sene og lager forsinkelser for de som kommer etter – kanskje lurt om man diskret og på «fåmannshånd» tar dette opp med gjengangerne.

Kategorier
Kalender