I dette spillet fra SM 4.divisjon gikk de fleste bet. Kan kontrakten vinnes med åpne kort?

Jeg tror det!

N/ingen
6 2
D Kn 5 4 2
D 10 8 4 2
3
10 9 4 E K Kn 8 7
E K 10 6 3 9 7
E 9 7 3
9 8 4 E K 7 6
D 5 3
8
K Kn 6 5
D Kn 10 5 2

 

VEd et bord gikk meldingene.

N                    Ø                    S                     V

pass             1 sp                2 kl                 2 hj

pass             3 kl                pass                3 sp

pass             4 sp               pass rundt

Syd spiller ut kløver dame, og så er altså spørsmålet om du skal klare kontrakten eller gå bet. Jeg kommer med den påstand at om du stikker utspillet, tar en høy trumf og spiller ruter ess og mer ruter, kan ikke motparten finne noe betende motspill, men jeg tar gjerne imot andre løsninger.

Kategorier
Kalender