Nøtterøy Bridgeklubb

For andre gang i løpet av et halvt år vant makker Per Bryde Sundseth og jeg en stor parturnering, denne gang Larviks 80 års jubileumsturnering med 48 par på startstrek. Slett ikke verst, synes jeg av et par som er ca 152 år tilsammen! Her fikk jeg god dreis på en 1 NT kontrakt:

S/Ø-V E 7 5
K 8 6 2
K 6 5 4
K Kn
K Kn 6 2 10 9 4
D 9 E 7 5 4
E D 9 8 7
D 9 8 10 7 5 4 3
D 8 3
Kn 10 3
Kn 10 3 2
E 6 2

Meldingene var enkle:

S                   V                     N                     Ø

pass            1 ru (4-kort )   dobl              Pass

1 NT            pass rundt

Vest valgte hjerter dame i utspill, en god start for meg, særlig da hjerter ni falt på den andre hjerterrunden.  Jeg spilte nå kløver til knekten og en liten ruter ti ti og dame. Vest spilte mer kløver til kongen, hjerter til hånden og kløver ess som avslørte at Vests fordeling måtte være 4-2-4-3. Nå spilte jeg ruter mot bordet som Vest ikke kunne stikke. Kongen vant, og hjerter åtte le innkassert, Vest saket ruter. NÅ kunne jeg velge hvilken farge jeg ville spille Vest inn i. Jeg tok spar ess og mer spar , og Vest måtte gi meg mitt niende stikk på ruter knekt. + 19 av 23 mulige ble resultatet.

Her er Per Bryde Sundseth på farten igjen med en flott spilleføring, selv om det skjedde med litt hjelp fra motparten:

S/N-S 9 7 6 3
E 8 7 6
5 4
Kn 8 2
E Kn D 10 8 2
K 10 9 5 2
D 10 9 6 3 2 8 7
E 10 7 4 K D 5
K 5 4
D Kn 4 3
E K Kn
9 6 3

Med Per Syd gikk meldingene:

S                   V                     N                   Ø

1 kl             1 ru                 dobl               pass

1 hj            2 ru                 2 hj                pass rundt

Spar ess i utspill, og spar knekt gikk til Pers konge. En tredje spar stjal Vest feilaktig med hjerter konge og spilte kløver ess og kløver til Østs dame. I stedet for å ta kløverstikket spilte han nå spar dame som Per stjal med hjerter tre. Ruter ess, konge og knekt som ble stjålet med bordets hjerter ess, Øst la sin stående kløver. Hjerter til ni og knekt, og kløver måtte Øst stjele og spille trumf opp i den kombinerte saksen.

8 stikk!

Spill nr 22 i gårsdagen klubbkveld virket som det var gitt med boksehansker.  Det er uhyre sjelden at du får tildelt kun to farger, og dermed renons i to. Ifølge prosentberegninger som er gjort av dertil kababelt personale, skal sjansen være ca 0,15 %, dvs litte bitte granne oftere enn hvert tusende spill. Ikke desto mindre var spill 22 fordelt på denne måten:

Ø/Ø-V ingen
K Kn 7 6 4 3 2
ingen
E K Kn 9 6 5
K 10 9 7 5 8 6 2
A 10 D 9 8 5
K 10 7 D Kn 9 6 3
D 8 3 2
E D Kn 4 3
ingen
E 8 5 4 2
10 7 4

Meldingene gikk:  Ø               S                     V                     N

pass         1 sp                pass               2 hj

pass          2 sp                pass                3 kl

pass           3 NT              pass                4 kl

pass           5 kl                 pass                6 kl

pass rundt

Ruter dame kom ut til bordets ess, og nå fikk Per Bryde Sundseth igjen sjansen til å briljere. Han  stjal en ruter, stjal en hjerter og gjentok den prosedyren og fikk se at hjerter ess falt hos Vest. En ny ruter til trumf på hånden og hjerter til stjeling med kløver ti. Nå gjorde Kåre Hummertangen det best han kunne med å la være å overtrumfe, men kastet en spar, og dermed var stillingen:

ingen
K Kn 7
ingen
E K Kn
K 10 9 8 6 2
ingen D
ingen Kn
D 8 3 2
E D Kn 4 3
ingen
8
ingen

Spar ess og vekk med en hjerter. Spar dame ble dekket med kongen og stjålet. Ess, konge i kløver, og så hjerter konge. Kåre kunne stjele men måtte gi bordet det tolvte stikket for spar knekt.

KM sesongen 2019/20 har vært en blandet opplevelse for de to lagene våre. Førstelaget har to overbevisende seire og ligger på 2. plass i kvalifiseringen, mens det andre laget har hatt det tyngre med to tap. Mandag 14.10 var vi svært nær en maksimumsseier mot Holmestrand, og Per Bryde Sundseth bidro sterkt med dette spillet som var vårt aller første i annen halvrunde:

Ø/alle K 7 6 2
ingen
D 10 8 6 5
D 10 6 3
10 4 E 9 8 3
E 6 4 K Kn 10 8 7
E K 9 3 7 4
K Kn 4 2 8 7
D Kn 5
D 9 5 3 2
Kn 2
E 9 5

Meldingene gikk:

Ø                  S                        V                         N

pass           pass                  1 NT                   2 kl ( minor)

dobl           3 kl                   dobl                    pass

3 hj             pass                 4 hj                     pass rundt

Syd spilte ut kløver ess og mer kløver til bordets konge. Spar ti fikk løpe til Syds knekt og mer kløver gikk til tieren og stjeling. Hjerter knekt ble dekket med damen og esset, spar til esset og sparstjeling , og etter ess, konge i ruter var stillingen:

K
ingen
D 10
D 10
ingen 9
6 K 10 8
9 3 ingen
Kn ingen
ingen
9 5 3 2
ingen
ingen

Nå spilte Per en ruter og stjal med hjerter konge og spilte sin siste spar. Syd måtte stjele og spille opp i trumfsaksen. Ved det andre bordet gikk samme kontrakt to bet.

Kategorier