Ukategorisert

1 2 3 5

Vi spilte våre innledende kamper mandag og tirsdag. Det ble først seier over Lågen med 15-5 og så knepent tap mot Skien 1, men vi er klart videre med nesten 24 VP til sammen. Det mest irriterende i  bridge er å vite hva du skal gjøre og så la være å gjøre det!

I det aller siste spillet mot Skien i går så jeg følgende kort etter utspillet:

S/alle
Ø
K 10 9 5
D 7 4
D 10 3
K 8 4
S
D 8 7 6 3
6 3 2
K Kn 7 2
E

Meldingene hadde gått:

S                  V                  N                  Ø

pass           1 NT            pass              3 NT

pass rundt

Makker spilte ut kløver sju som gikk til mitt ess, og hva bør du nå gjøre? Du teller opp poengene og finner at siden åpneren har 15-17, kan makker maksimalt sitte med 5 hp. Hvor må disse være for at kontrakten skal gå bet? Jo, naturligvis må han da ha ruter ess. jeg kom vel også til det, men slengte likevel avsted en liten hjerter, siden sannsynligheten var liten for det ideelle. Men tror du ikke det satt sånn:

Kn 2
10 8 5
E 8 4
9 7 6 3 2
E 4 K 10 9 8
E K Kn 9 D 7 4
9 6 5 D 10 3
D Kn 10 5 K 8 4
D 8 7 6 3
6 3 2
K Kn 7 2
E

Dermed hentet spilleren sine 9 stikk og 12 imp i tap siden Skiensspilleren tok seg en 5-minutter og fant tilbakespillet.

Dermed tapte vi med noen få imp i stedet for å vinne knapt. Avansementet var likevel sikret, men jeg kan nesten ikke tilgi meg selv en sånn sløvhet!

Hei

 

Hvis dere ikke har vært inne og sett på bulletinene fra NM par, burde dere skynde dere og gjøre det.

Elisabeth og Vegar har gjort en utrolig flott jobb!

I tirsdagens spill nr 5 kunne du klare 12 stikk i sparkontrakt ved riktig ruterbehandling:

N/N-S
K D 9 4 3 2 E 10 7 5
3 E 7
D 9 7 5 E 6 4 2
E 4 K D 10

Du spiller sparkontrakt som Vest etter at makker har åpnet med 1 NT, og Syd har vist en langfarge i hjerter.

Utspill hjerter 2 til esset, ut med trumfen i to runder, hjerter til stjeling og så tre runder kløver som du kaster ruter på. På liten ruter fra bordet legger Syd liten, og hva gjør du?

Jeg tror nok at Syd neppe har kongen, og dermed er det riktig å legge nieren. Nord kommer inn, og kortene N-S var:

8
D 6 2
K 10 8
Kn 8 7 6 5 3
Kn 6
K Kn 10 9 8 5 4
Kn 3
9 2

Han må returnere ruter til saks eller spille til dobbel renons, og dermed 12 stikk. Kvarme – Daffinrud og Svendsen – Låhne klarte det, men jeg har ikke klart å finne ut spillet gikk på anvist måte.

Hvorfor har vi stopp-kortet?

Ved bridgebordet får vi stadig høre at hvis du tenker, så har du noe å tenke på. Og at du ved å tenke og så f.eks. melder pass, gir informasjon til makker som makker ikke har rett til å benytte seg av.  Såkalt uautorisert informasjon (UI).

Derfor er det i bridge-reglene lagt inn bestemmelser for å hindre at man unødig skal komme i slike situasjoner.

Og det er her stopp-kortet kommer inn.  Den gir motstanderen tid til å tenke seg om (og tvinger vedkommende til å gjøre det) før han melder, uten at det gir informasjon til hans makker.

Og bruk av stoppkort er vel den regelen som misforstås av flest og som det syndes mest mot ved bridge-bordet?

Feil bruk av stopp-kortet.

De fleste kjenner denne situasjonen: Syd åpner f.eks. i 1 kløver, og nord vil hoppe til 2 spar.
Han legger stopp-kortet, og melder så 2 spar. Han sjekker at makker har fått med seg hva han har meldt, og stapper stopp-kortet tilbake i meldeboksen.

Dette er feil bruk av stopp-kort, og egentlig et regelbrudd.

Stopp-kortet betyr ikke: «følg med, makker, jeg hopper» eller noe som helst i den retningen.

Riktig bruk av stopp-kortet.

Stopp-kortet betyr: «Hei, motstander til venstre, nå kommer jeg med en noe uvanlig melding, derfor kan det hende at du kommer til å ha behov for en ekstra tenkepause, både til å spørre hva meldingen betyr og finne ut hva du skal melde etterpå. Jeg gir deg 10 sekunder til dette».
Deretter teller du rolig til 10, og tar bort stopp-kortet.

Hvis vedkommende spør hva meldingen betyr, så teller du til 10 etter at informasjon om meldingens betydning er formidlet.

Nå skal motparten til venstre melde. Har han gjort antydninger til å melde eller melder (uansett melding) før stoppkortet tas bort, så er det også et regelbrudd. Det gir makker uautorisert informasjon.

Når skal stopp-kortet brukes?

1. Ved hopp-meldinger

Hvis du skal avgi en hopp-melding, f.eks. 3 spar etter at makker har åpnet i 1 spar, så legger du stopp-kortet, og teller rolig til 10 før du tar det bort.   Motspilleren etter deg har nå fått en 10-sekunders pause til å tenke over sin melding.

2) Ved konkurranse-meldinger over 2NT

Konkurranse-meldinger er når begge sider kjemper om å få kontrakten, dvs. konkurrerer om å  få spille.

Eksempel:

N Ø S V
1 sp p 2 sp 3 kl
3 sp

Nord åpner 1 spar, og makker støtter til 2 spar.  Nå melder Vest seg på, og vil konkurrere om kontrakten.  Siden hans melding er høyere enn 2 NT, skal stopp-kortet på bordet, for å tvinge Nord til å tenke før sin neste melding.  Når Nord melder etter at stopp-kortet er tatt bort, har syd ikke fått noen uautorisert informasjon.

Når Nord nå velger å kjempe om kontrakten med 3 spar, skal også stopp-kortet legges før meldingen, slik at Øst får sin tilmålte tid til å tenke.

Hvis øst melder pass, og syd skulle velge å melde 4 spar, så skal stopp-kortet ikke brukes, fordi øst ikke var med og kjempet.  Men igjen, melder Øst 4 kløver skal han bruke stopp-kortet, fordi konkurranse-situasjonen fortsetter.

Oppsummert her i konkurranse-situasjoner i meldeforløpet benyttes stoppkortet for å få et tempo i meldeforløpet som hindrer mulighetene for UI.

Søndag ble Skien Open spilt på Høyers Hotell. I år var turneringen også en minneturnering for Henning Ødegaarden som døde i fjor høst og som hadde donert en anselig sum penger til arrangementet. Det betød at 1. premien var på hele 15.000 kroner. Per Bryde og jeg hadde skikkelig flyt innledningsvis og ledet ved halvtid med over 100 poeng. Det ble litt tråere i annen halvdel, men da de 52 spillene var over, hadde vi neste 40 poeng til gode på brødreparet Høyland( resultatliste ligger på NBFs hjemmeside)

I siste runde hadde jeg disse kortene som Syd – Ø/N-S:

K D
D 8 7 3
K D 6 5 3
D 8 7 3

Øst åpner med 1 hjerter, og så er det din tur. Hva gjør du?

Til tross for 14 hp syntes jeg kortene var dårlige, ikke minst var ruterfargen skral. Derfor valgte jeg å si pass, og det berget seieren:

10 9 4 3 2
6 5 4
9 2
10 72
E Kn 8 6 5 7
9 E K Kn 10 2
E Kn 8 4 10 7
E Kn 3 K 9 6 5 4
K D
D 8 7 3
K D 6 5 3
D 8 7 3

Med alt på rygg blir 2 ruter doblet en gedigen katastrofe, de som hadde dristet seg innpå, betalte fra 1100 – 1400.

Nå endte motparten i 3 NT med 11 stikk og en liten pluss til oss, men med 4-sifret utbetaling går seieren til brødreparet.

På gårsdagens klubbkveld havnet Jon Stensvold i en noe presset 2 hjerter kontrakt, men rodde i land maksimum utbytte:

N/Ø-V
K D 5
E 9 6
E 8 6 4
9 8 5
E 10 9 6 Kn 8 4
K D 3 10 8 7 5
D 10 7 2 K 9
D 2 E 10 6 3
7 3 2
Kn 4 2
Kn 5 3
K Kn 7 4

Meldingene gikk:

N                    Ø                      S                   V

1 ru               pass                1 NT              dobl

pass              2 hj                 pass rundt

Det er nok et spørsmål om en bør doble med Vests kort i denne posisjonen, men denne gang ble det i hvert fall et godt resultat. Spar ut hadde gjort susen, men jeg spilte naturlig ut liten ruter som gikk til esset. Makker skiftet til spar konge som ble tatt med esset, og Jon spilte ruter til kongen, hjerter til konge og ess, og makker hentet spar dame. Hadde det kommet kløverskift nå, ville Jon måttet nøye seg med åtte stikk, men makker håpet på dobbel spar hos meg og spilte en tredje. Inne på bordet på spar ti tok Jon for ruter dame, og da jeg fulgte med knekten, var saken klar. Han spilte hjerter dame og mer hjerter til min konge, og så måtte jeg spille kløver fra kongen. Ni stikk ga 6 av 8 mulige plusspoeng.

I løpet av dagen har jeg fått innspill om slemmen, og jeg kom også selv fram til et alternativ under biltur inn til Tønsberg. Det beste er nok å spille ruter ess og ruter til kongen. Deretter spar mot hånden. Hvis damen vinner stikket, tas trumfen ut. Tre ganger hjerter med spar sak og ny spar mot hånden. Det takler alle sitser med spar ess foran og også knekten dobbel foran i tilfelle Nord har sittet over.

Skulle damen bli stukket med esset, må vi satse på enten spar knekt dobbel, eller skvis mot Nord med spar knekt gardert sammen med minst 4-kort hjerter.

1 2 3 5
Kategorier