Klubbens styre består i 2017/18 av følgende personer :

fv. Per Bryde Sundseth, Verina Dahl, Elen Opland Stenersen, Knut Kjærnsrød, Bjørn Valstad.

Ikke til stede da bildet ble tatt : Tor Walle.

Kontaktinformasjon
 Knut Kjærnsrød  knutk@hotmail.com  907 88 780
 Per Bryde Sundseth  perbryde@gmail.com  911 47 378
 Verina Dahl  verinadahl@msn.com  993 69 701
 Elen Opland Stenersen  stenelen@frisurf.no  930 84 422
 Bjørn Valstad  bjorn.valstad@outlook.com  416 61 549
 Tor Walle  waldtor@gmail.com  993 80 806

 

Nyhetskategorier