Her har vi lagt inn diverse kursmateriell fra kurs holdt i klubbens og kretsens regi.  Vi håper å få tak i mer etterhvert   Alle dokumenter som PDF’er.

Påbyggingskurs 2014

Tempo og teknikk i spilleføring / videre meldinger etter åpning og svar / overføringsmeldinger mm.

Kortvurdering

Spilleføring – lett viderekommende

Motspill-signaler

Fjerde farge / Negative Doblinger

Påbyggingskurs 2015

Meldesekvenser / kast og signaler / XY-grand / Multi 2 ruter / doblinger / motspill / cue-bids og splinter / Stenberg / RCK 1430

Overføringsmeldinger (grunnleggende)

Bridge for alle

To innføringer i skvis og innspill signert Kristian Barstad Ellingsen

Skvis A

Skvis og innspill

Kategorier